CHƯƠNG TRÌNH HỌC

○ Lớp cơ bản GS:
Đối tượng:
Lần đầu tiếp xúc với tiếng Nhật, đã từng bỏ dở dang, hay đã học qua tiếng Nhật nhưng không thể giao tiếp tự tin với ngừoi Nhật.
・Nắm vững những kiến thức cơ bản nhất
như bảng chữ cái hiragana và katakana.
・Chủ đề, nội dung học gần gũi với cuộc sống hàng ngày, dễ nhớ, dễ áp dụng vào thực tiễn.
・Có thể giới thiệu bản thân, gia đình, bạn bè, giao tiếp cơ bản cuộc sống hàng ngày.

○ Lớp N5:
Đối tượng : Học qua lớp cơ bản, muốn tiếp tục bước vào trình độ N5.

・Có thể hiểu và sử dụng tiếng Nhật trong các chủ đề thiết thực như: thông tin cá nhân, gia đình, mua sắm, công việc…
・Trao đổi, hội thoại cơ bản hàng ngày.
・Có thể nói được cuộc sống xung quanh đang diễn ra từng ngày bằng những từ cơ bản.

Lớp GS (2.5tháng+2.5tháng)

: 2,299,000VND / 1 khoá.

Lớp N5 (3tháng+3tháng+3tháng)

: 2,499,000VND/ 1 khoá.

14 Tháng Chín, 2018

Lớp Học Thử

14 Tháng Chín, 2018

Khóa học tiếng Nhật cơ bản (GS)

14 Tháng Chín, 2018

Khóa học tiếng Nhật trình độ N5

 ĐĂNG KÍ HỌC NGAY